نمونه سوال و تکالیف
 

پاسخنامه آقای کوچکی پایه هفتم فصل 5 و 6
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/12/13
فایل پیوست شده: Untitled.pdf حجم فایل: 762/25 کیلو بایت
پاسخنامه آقای کوچکی پایه هفتم فصل 5
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/11/24
فایل پیوست شده: Untitled.pdf حجم فایل: 708/34 کیلو بایت
سوالات ادبیات فارسی دی ماه 1396 هفتم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/12
فایل پیوست شده: فارسی دیماه 96 هفتم.pdf حجم فایل: 544/00 کیلو بایت
پاسخنامه آزمون دیماه ریاضی پایه هفتم آقای کوچکی
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/12
فایل پیوست شده: پاسخنامه ریاضی.pdf حجم فایل: 1/39 مگابایت
سوالات ادبیات فارسی دی ماه 1396 هشتم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/11
فایل پیوست شده: فارسی دی ماه هشتم 96.pdf حجم فایل: 516/89 کیلو بایت
سوالات ادبیات فارسی دی ماه 1396 نهم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/11
فایل پیوست شده: فارسی دی ماه نهم 96.pdf حجم فایل: 861/69 کیلو بایت
سوالات ریاضی دی ماه 1396 هفتم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/09
فایل پیوست شده: دی ماه- ریاضی هفتم (امام باقر).pdf حجم فایل: 393/11 کیلو بایت
سوالات ریاضی دی ماه 1396 هشتم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/09
فایل پیوست شده: دی ماه 96 ریاضی هشتم آقای محمدی و آقای نادری.pdf حجم فایل: 931/60 کیلو بایت
سوالات ریاضی دی ماه 1396 نهم آقای صفاری
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/09
فایل پیوست شده: دی ماه 96 ریاضی آقای صفاری.pdf حجم فایل: 1/11 مگابایت
سوالات ریاضی دی ماه 1396 نهم آقای یدی
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/09
فایل پیوست شده: دی ماه 96 ریاضی آقای یدی.pdf حجم فایل: 799/96 کیلو بایت
نمونه سوالات نوبت اول 96-95 پایه هفتم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/04
فایل پیوست شده: هفتم 96-95.zip حجم فایل: 3/36 مگابایت
نمونه سوالات نوبت اول 96-95 پایه هشتم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/04
فایل پیوست شده: هشتم 96-95.zip حجم فایل: 4/96 مگابایت
نمونه سوالات نوبت اول 96-95 پایه نهم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/10/04
فایل پیوست شده: نهم 96-95.zip حجم فایل: 4/44 مگابایت
پاسخنامه آقای کوچکی پایه هفتم فصل سوم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1396/09/02
فایل پیوست شده: New Doc 14.pdf حجم فایل: 1/14 مگابایت
آزمون ریاضی هفتم(آقای کوچکی) فصل پنجم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1395/11/19
فایل پیوست شده: New Doc 25.pdf حجم فایل: 961/02 کیلو بایت
آزمون ریاضی هشتم(آقای کوچکی) فصل پنجم
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1395/11/10
فایل پیوست شده: New Doc 22.pdf حجم فایل: 1/58 مگابایت
پاسخنامه امتحان ریاضی هشتم(آقای کوچکی)
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1395/10/08
فایل پیوست شده: New Doc 14.pdf حجم فایل: 2/03 مگابایت
برنامه امتحانات
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/10/03
فایل پیوست شده: برنامه امتحانات 2.jpg حجم فایل: 223/63 کیلو بایت
املاء هفتم 93-92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: املاء.zip حجم فایل: 409/25 کیلو بایت
انشاء هفتم 93-92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: انشاء 1.zip حجم فایل: 294/09 کیلو بایت
ریاضی هفتم 93-92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: mohamadi 2.pdf حجم فایل: 319/86 کیلو بایت
زبان انگلیسی هفتم 93-92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: زبان هفتم 1.pdf حجم فایل: 158/47 کیلو بایت
علوم تجربی هفتم 93-92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: علوم هفتم شیروانی .pdf حجم فایل: 186/41 کیلو بایت
عربی هفتم 93-92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/09/29
فایل پیوست شده: عربی هفتم پایانی اول امام92.pdf حجم فایل: 439/66 کیلو بایت
نمونه سوالات آزمون ورودی 92
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1393/02/13
فایل پیوست شده: سولات 92 ورودی.pdf حجم فایل: 560/81 کیلو بایت
نمونه سوال درس ریاضی هفتم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/10/09
فایل پیوست شده: ریاضی.pdf حجم فایل: 471/45 کیلو بایت
نمونه سوال درس زبان انگلیسی سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/10/07
فایل پیوست شده: zaban.pdf حجم فایل: 537/62 کیلو بایت
نمونه سوال درس عربی سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/10/07
فایل پیوست شده: arabi (2).pdf حجم فایل: 771/33 کیلو بایت
نمونه سوال درس ریاضی سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/10/07
فایل پیوست شده: riazi.pdf حجم فایل: 1,019/39 کیلو بایت
نمونه سوال درس حرفه و فن سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/10/07
فایل پیوست شده: حرفه سوم.pdf حجم فایل: 199/30 کیلو بایت
نمونه سوال درس آمادگی دفاعی سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/10/07
فایل پیوست شده: defaei.pdf حجم فایل: 485/66 کیلو بایت
نمونه سوال درس علوم سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/09/30
فایل پیوست شده: علوم سوم.rar حجم فایل: 35/62 کیلو بایت
نمونه سوال املاء و انشا سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/09/13
فایل پیوست شده: انشا و نگارش 3.pdf حجم فایل: 233/78 کیلو بایت
نمونه سوال تاریخ سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/09/13
فایل پیوست شده: تاریخ سوم 2.pdf حجم فایل: 88/61 کیلو بایت
نمونه سوال جغرافی سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/09/13
فایل پیوست شده: جغرافی سوم 2.pdf حجم فایل: 87/84 کیلو بایت
نمونه سوال دینی سوم نوبت اول
آپلود شده توسط: فناوری در تاریخ 1392/09/13
فایل پیوست شده: دینی سوم توتونچی.pdf حجم فایل: 134/03 کیلو بایت
نمونه سوال جغرافی سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/11
فایل پیوست شده: Joqrafi.zip حجم فایل: 697/96 کیلو بایت
نمونه سوال جغرافی دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/11
فایل پیوست شده: joghraphi 2.zip حجم فایل: 116/85 کیلو بایت
نمونه سوال انشاء دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/11
فایل پیوست شده: ensh 2.zip حجم فایل: 295/21 کیلو بایت
نمونه سوال عربی سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/11
فایل پیوست شده: Arabi.zip حجم فایل: 1/71 مگابایت
نمونه سوال عربی دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/11
فایل پیوست شده: arabi 2.zip حجم فایل: 528/27 کیلو بایت
نمونه سوال آمادگی دفاعی سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/11
فایل پیوست شده: defapesaran91khor.zip حجم فایل: 1/24 مگابایت
نمونه سوال اجتماعی دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/07
فایل پیوست شده: ejtemaei 2.zip حجم فایل: 124/64 کیلو بایت
نمونه سوال اجتماعی سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/07
فایل پیوست شده: Ejtemai3.zip حجم فایل: 647/46 کیلو بایت
نمونه سوال زبان سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/07
فایل پیوست شده: zaban3 001.zip حجم فایل: 1/26 مگابایت
نمونه سوال زبان دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/07
فایل پیوست شده: zaban 2.zip حجم فایل: 267/54 کیلو بایت
نمونه سوال حرفه و فن سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/05
فایل پیوست شده: herfe3 001.zip حجم فایل: 453/70 کیلو بایت
نمونه سوال حرفه و فن دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/05
فایل پیوست شده: herfeh2 001.zip حجم فایل: 371/79 کیلو بایت
نمونه سوال املا دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/05
فایل پیوست شده: emla2 001.zip حجم فایل: 241/78 کیلو بایت
نمونه سوال املا سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/03/05
فایل پیوست شده: Emla3.zip حجم فایل: 562/23 کیلو بایت
نمونه سوال ریاضی دوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: نمونه سوال ریاضی دوم نوبت دوم در تاریخ 1392/02/31
فایل پیوست شده: riazi2 001.zip حجم فایل: 811/82 کیلو بایت
نمونه سوال ریاضی سوم نوبت دوم
آپلود شده توسط: نمونه سوال ریاضی سوم نوبت دوم در تاریخ 1392/02/31
فایل پیوست شده: riazi 3.zip حجم فایل: 148/47 کیلو بایت
نمونه سوال درس دینی دوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/02/29
فایل پیوست شده: dini2 001.zip حجم فایل: 534/52 کیلو بایت
نمونه سوال درس دینی سوم
آپلود شده توسط: مدرسه در تاریخ 1392/02/29
فایل پیوست شده: dini3 001.zip حجم فایل: 631/08 کیلو بایت


آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان دوره اول پسرانه امام محمد باقر(ع) شعبه1 - اصفهان
35583400,35581085,35581817
اصفهان- اتوبان آقابابایی پل تمدن خیابان سردار خزایی میدان شش راه
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.